top of page

Odessa Dialysis units

DaVita Eastridge

1194 E 8th St 

Odessa, TX 79762

Tel: 432-362-3045

Fax: 432-362-3302


Davita Vivify

800 N Texas Ave,

Odessa, TX 79761

Tel: 432-332-1974

Fax: 432-332-4183

 

Fresenius Desert Milagro

230 N Washington St,

Odessa, TX 79761

Tel: 432-332-3058

Fax: 432-332-4715

Midland Dialysis units

Davita Midland

207 Tradewinds Blvd,

Midland, TX 79706

Tel: 432-686-1806

Fax: 432-686-7439

Davita Downtown

511 W Missouri Ave,

Midland, Tx 79701

Tel: 432-686-3907

Fax: 432-686-3911

Fresenius Midland

3302 W Golf Course Rd,

Midland, TX 79703

Tel: 432-522-2300

Fax: 432-522-2308

Fort Stockton Dialysis unit

387 Interstate 10 W, Ste C, Fort Stockton, TX 79735

Tel: 432-336-8041

Fax: 432-336-8205

bottom of page